WALNE ZGROMADZENIE P-KIB

ic

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy jest
organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności
przedsiebiorców z branży budowlanej województwa kujawsko – pomorskiego.