Konferencja PZU S.A. 2010

ic


Organizatorzy: 

M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.,


Sponsorzy:

PZU S.A.


Szkolenie przeprowadzili:

Pani Dr n. prawn. Małgorzata Serwach

– Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi