Inne branże

Jako M Broker Ubezpieczeniowy Spółka z o.o. posiadamy również ogromne doświadczenie w pozostałych branżach oraz sektorach i dziedzinach ubezpieczeń. Tworzymy specjalistyczne programy, opracowujemy indywidualne oferty dla każdego Klienta, wynikające z charakteru prowadzonej działalności danej firmy.


Zadania, realizujemy poprzez analizę występujących zagrożenń, określamy niezbędny zakres ochrony ubezpieczeniowej Klienta, a poprzez działania prewencyjne – w obszarach, dla których jest to możliwe, staramy się je wyeliminować lub ograniczyć do minimum.

Potrafimy również zapewnić ochronę inwestycji naszych Klientów, realizowanych poza granicami RP, na prawach i zgodnie z wymogami krajów, w których nasi Klienci prowadzą działalność.

Jako MBU Sp. z o.o. od wielu lat współpracujemy z przedstawicielami branży spożywczej i rolnej (w tym również „grup producenckich”), które to branże, ze względu na swą specyfikę, wymagają dedykowanych programów ubezpieczeniowych.

Realizujemy programy ubezpieczeniowe dedykowane Kościelnym Osobom Prawnym, co pozwoliło nam – w okresie ostatnich kilku lat, zostać niekwestionowanym krajowym liderem, w tym sektorze ubezpieczeń.


Przygotowujemy oferty w zakresie takich ryzyk ubezpieczeniowych, jak szeroko rozumiane ubezpieczenia dla przedsiębiorstw:

ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia utraty zysku, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia ryzyk budowy,  ubezpieczenia należności handlowych i inne specjalistyczne, niezapominając równocześnie o ubezpieczeniach osobowych: zarówno indywidualnych jak i grupowych ubezpieczeniach na życie, czy ubezpieczeniach wypadkowych (NNW).


MAIL: kancelaria@mbu.com.pl