BRANŻA LOTNICZA

Oprócz ubezpieczeń statków powietrznych posiadamy doświadczenie w tworzeniu kompleksowych programów dla portów lotniczych, szkół lotniczych, jednostek serwisowych i producentów statków powietrznych. Nasze umiejętności opieramy nie tylko na wiedzy i doświadczeniu ale również na pasji i zamiłowaniu do lotnictwa. Posiadamy umowę wyłączną na likwidację szkód na terenie Polski oraz dla naszych klientów z czołową firmą światową.

Stworzyliśmy zespół likwidacji szkód składający się z najlepszych specjalistów najlepszych ośrodków lotniczych w Polsce. Opinie naszych specjalistów nigdy nie zostały skutecznie podważone. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą działalność ubezpieczeniową o działalność reasekuracyjną. Stosowne zaświadczenia zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w grudniu 2014 roku, a już w styczniu 2015 roku zostało nam powierzone na zasadach wyłączności poszukiwanie ofert reasekuracyjnych dla Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze oraz dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na potrzeby PZU S.A.

Naszym ostatnim sukcesem jest znalezienie pokrycia reasekuracyjnego na trzecią co do wielkości w Polsce sumę gwarancyjną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.