O FIRMIE

Szanowni Państwo!

Jako właściciel firmy M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. i człowiek związany z ubezpieczeniami od 1994 roku, zawsze dążyłem do tego, aby wiedza i zaangażowanie, a wskutek tego, profesjonalizm, były cechami, które wyróżniają nas na Polskim rynku ubezpieczeń.

Od początku swojej działalności, jesteśmy silne związani z sektorem lotniczym oraz medycznym. Obsługujemy wiele jednostek z branży wojskowej – w tym zbrojeniowej, tworzymy programy ubezpieczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego, dla firm z szeroko pojętego sektora przemysłowego – z branży produkcyjnej, czy budowlanej; nie zapominając jednocześnie o firmach handlowych i usługowych.

Nasze umiejętności, opieramy nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, ale również na pasji i zamiłowaniu do ubezpieczeń.

Wymagania stawiane przez naszych klientów spowodowały, iż „M Broker Ubezpieczeniowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada certyfikaty na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 – nr 851/S/2013 oraz AQAP 2120:2009 – nr 851/A/2013.

Jako jedyny broker w Polsce i jeden z niewielu w Europie cieszymy się również z posiadania certyfikatu na zgodność z wymaganiami NATO – NCAGE  nr 2517 H nadanego w grudniu 2013 roku.

W ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą działalność brokerską również o reasekurację. Stosowne zaświadczenia zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w grudniu 2014 roku.

WŁAŚCICIEL
mgr inż. Krzysztof Sosnowski

Zapewniamy, że jesteśmy przygotowani sprostać wymogom, stawianym przez rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, i liczymy, że zainteresuje Państwa współpraca z ludźmi, dla których praca jest pasją.

CERTYFIKATY

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej.

Zakres certyfikacji: Ubezpieczeniowa działalność brokerska.
Spełnienie wymagań ISO 9001:2008 jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań PN-EN ISO 9001:2009.

Zakres certyfikacji: Ubezpieczeniowa działalność brokerska. Integralną częścią niniejszego certyfikatu jest potwierdzenie, w którym zawarto informacje dotyczące warunków ważności certyfikacji.