Ubezpieczenia

Branża lotnicza

Od początku naszej działalności jesteśmy silnie związani z branżą lotniczą. Stworzyliśmy autorski program ubezpieczenia wojskowych statków powietrznych po remoncie, które nie otrzymały zapisu w karcie gotowości statku powietrznego do lotów (ubezpieczenie „oblotów”).

Więcej

Branża medyczna

Od wielu lat specjalizujemy się w ubezpieczeniach sektora ochrony zdrowia. Jesteśmy organizatorem cyklicznych szkoleń i seminariów naukowych.

Więcej

Samorząd terytorialny

M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. w oparciu o doświadczenia z wieloletniej działalności na rynku ubezpieczeniowym, przygotowuje a następnie wdraża zintegrowany program zarządzania ryzykiem, mając także na uwadze bezpieczeństwo realizacji projektów unijnych.

Więcej

Inne branże

MBU posiada również ogromne doświadczenie w pozostałych branżach oraz sektorach i dziedzinach ubezpieczeń. Tworzymy specjalistyczne programy, opracowujemy indywidualne oferty dla każdego Klienta,wynikające z charakteru prowadzonej działalności danej firmy.

Więcej


close image