Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym związanym z całym procesem ubezpieczeń, mamy zaszczyt przedstawić
Państwu propozycję

współpracy w zakresie obsługi brokerskiej.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sosnowski

BRANŻA LOTNICZA

BRANŻA MEDYCZNA

SAMORZĄD TERYTORIALNY

INNE BRANŻE

Masz pytania? Napisz do nas: kancelaria@mbu.com.pl lub zadzwoń: 52 321 60 01

BRANŻA LOTNICZA

Od początku naszej działalności jesteśmy silnie związani z branżą lotniczą. Stworzyliśmy autorski program ubezpieczenia wojskowych statków powietrznych po remoncie, które nie otrzymały zapisu w karcie gotowości statku powietrznego do lotów (ubezpieczenie „oblotów”).

BRANŻA MEDYCZNA

Od wielu lat specjalizujemy się w ubezpieczeniach sektora ochrony zdrowia. Jesteśmy organizatorem cyklicznych szkoleń i seminariów naukowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy prężnie działający departament medyczny, w skład którego wchodzi zespół brokerski, który ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. w oparciu o doświadczenia z wieloletniej działalności na rynku ubezpieczeniowym, przygotowuje a następnie wdraża zintegrowany program zarządzania ryzykiem, mając także na uwadze bezpieczeństwo realizacji projektów unijnych.

INNE BRANŻE

MBU posiada również ogromne doświadczenie w pozostałych branżach oraz sektorach i dziedzinach ubezpieczeń.
Tworzymy specjalistyczne programy, opracowujemy indywidualne oferty dla każdego Klienta, wynikające z charakteru prowadzonej działalności danej firmy.

CERTYFIKATY

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej.

Zakres certyfikacji: Ubezpieczeniowa działalność brokerska.
Spełnienie wymagań ISO 9001:2008 jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań PN-EN ISO 9001:2009.

Zakres certyfikacji: Ubezpieczeniowa działalność brokerska. Integralną częścią niniejszego certyfikatu jest potwierdzenie, w którym zawarto informacje dotyczące warunków ważności certyfikacji.

O FIRMIE

Szanowni Państwo!

Jako właściciel firmy M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. i człowiek związany z ubezpieczeniami od 1994 roku, zawsze dążyłem do tego, aby wiedza i zaangażowanie, a wskutek tego, profesjonalizm, były cechami, które wyróżniają nas na Polskim rynku ubezpieczeń.

Od początku swojej działalności, jesteśmy silne związani z sektorem lotniczym oraz medycznym.
Obsługujemy wiele jednostek z branży wojskowej – w tym zbrojeniowej, tworzymy programy ubezpieczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego, dla firm z szeroko pojętego sektora przemysłowego – z branży produkcyjnej, czy budowlanej; nie zapominając jednocześnie o firmach handlowych i usługowych.